Wil je een vraag stellen of een afspraak maken? Bel me dan op 020 4211833 (‘s morgens rond 9 uur of ‘s avonds rond 18 uur) jeewijsman@gmail.com

wat is EFT & is het iets voor ons

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een eigentijdse vorm van relatietherapie die op effectieve wijze gebruik maakt van de nieuwste inzichten uit het hechtingsonderzoek.

EFT relatietherapie in het kort

  • richt zich op emoties en op het hoe van emotionele verbondenheid
  • ziet ondermijnende communicatiecirkels als oorzaak van de problemen
  • laat zien dat partners niet elkaars vijand zijn, maar dat het de onderlinge dynamiek is waaraan zij beiden zowel bijdragen als onder lijden
  • werkt met de onderliggende pijnplekken die de dynamiek op gang brengen

 EFT bouwt daarmee aan:

  • onontbeerlijke emotionele vaardigheden
  • emotionele toegankelijkheid en betrokkenheid
  • een veilige basis voor goede, maar ook voor minder goede tijden

 

fase een

Het stoppen van de negatieve interactiepatronen

Dit wordt de de-escalatiefase genoemd. In deze fase trekken partners samen op. Zij leren elkaar te helpen om onderliggende (primaire) emoties en pijn te leren kennen. Zo ontstaat, voor beiden, de noodzakelijke veiligheid voor verdere ontwikkeling

jullie leren het ondermijnende patroon binnen je relatie herkennen en begrijpen en jullie kunnen er beiden actief uit stappen

fase twee

Emotionele ontvankelijkheid en betrokkenheid ontwikkelen

Dit is voor elk van beide partners een persoonlijk proces. Hier gaat het erom risico’s te durven nemen, je ‘comfort zone’ te verlaten, te kunnen verzachten, onbekende emoties te onderzoeken en toe te laten, angst en onzekerheid te gaan herkennen, behoeftes te voelen en op een heldere manier te verwoorden. Hiervoor is veel veiligheid nodig. Onveiligheid is er vaak de oorzaak van dat het werk hier stagneert. Dan is tijdelijke terugkeer naar fase 1 vaak de oplossing

jullie benoemen oude pijnplekken en werken met onderliggende, zachtere (primaire) gevoelens b.v. angst en kwetsbaarheid

fase drie

Afrondende fase: onder allerlei omstandigheden actief een positieve dynamiek op gang kunnen brengen en op gang kunnen houden

Partners raken niet meer verstrikt in ‘duivelse’ dialogen. Ze slagen er bijtijds in om terug te keren naar veiligheid en verbondenheid. Dit geeft vreugde en versterkt het onderlinge vertrouwen. Beiden zijn flexibeler. Ook bij allerlei vormen van stress: ziekte, grote veranderingen, toenemende werkdruk, moeilijke beslissingen

jullie kunnen beiden op een heldere manier vragen wat je nodig hebt, zoals hulp, steun, bevestiging, aanraking

Afspraak maken

Tel: 020-4211833  (beste tijdstip:
ma t/m za rond 9 uur
ma t/m vrij ook rond 18 uur)

Contactformulier

 

Praktijkadres

Prinsengracht 471 G
1016 HP Amsterdam

Bereikbaarheid